Tag: Ki Hadjar Hardjo Oetomo

Ki Hadjar Hardjo Oetomo

Ki Hadjar Hardjo Oetomo

Ki Hadjar Hardjo Oetomo Ki Hadjar Hardjo Oetomo adalah seorang pahlawan perintis kemerdekaan RI yang lahir di Desa Winongo, Manguharjo,